Gamle Kamiros

Gamle Kamiros

Sammen med Lindos og Ialysos var gamle Kamiros en av tre gamle byer på øya, og et viktig handelssenter under den gamle hellenistiske tiden. Den var den mest konservative av de tre byene og støttet liv og vekst med landbruksproduksjon. Den ble oppdaget under utgravninger i området i 1929. Byen ble bygget i skråningen med utsikt over havet, uten festningsverk eller Akropolis.

På det arkeologiske området i dag finnes det ruiner fra den hellenistisk-romerske byen Kamiros, hele deler av hus og bygninger, Agora, det Doriske Tempelet med noen få søyler, det Hellenistiske Tempelet, hovedgaten i byen, ruinene av akveduktene og spor etter Athenes Tempel. Nær de arkeologiske utgravningene står Klosteret Jomfru Maria, i samme posisjon som Athenes Tempel fra det tredje århundret før Kristus. Det ligger tretti kilometer sørvest for Rhodos by.